ETIQUETES


BEGUDES

Adhesius preparats per suportar humitat, immersió en glaçonera o ben al contrar per poder desenganxar-los per permetre la recuperació de les ampolles. 

ALIMENTACIÓ

Treballem amb tota mena d’adhesius incloent-hi adhesius especials pel contacte directe amb els aliments, adhesius per productes congelats, etc.

FARMACÈUTICA

Fabriquem etiquetes impreses amb diferents materials incloent-hi polipropilens per aplicacions especials on es pugui requerir el reposicionament o el desenganxat de l’etiqueta.

QUÍMICA

De paper, polipropilè, polietilè o poliéster (PVC) segons els requeriments de l’encàrrec. Tenim en compte l’aplicació de l'etiqueta i podem ofertar diversos adhesius que permetran el desenganxat o no de l’etiqueta.

INDÚSTRIA

Imprimim precintes, etiquetes de codificació, de seguretat, inviolables, etc… I fins a un màxim de sis colors amb possibilitat de vernissats de protecció, amb o sense reserva. 

NEUTRES

Podem fabricar etiquetes neutres muntades en fulla segons necessitats específiques de cada client, amb total llibertat de mides. Les nostres etiquetes són aptes per a qualsevol sistema d’impressió posterior incloent-hi la impressió làser.

TÈRMIQUES

Fabriquem etiquetes amb paper tèrmic protegit o sense protecció que poden ser impreses o no, per a qualsevol activitat on sigui necessària una codificació.

RIBBON

Subministrem tota classe de ribbons amb les mides més adients per a un estalvi màxim. Negres, blancs, amb color o metal.litzats. De qualitat cera, mixta o resina segons l’aplicació que es necessiti.