10 ANYS DEDICATS A LA IMPRESSIÓ D'ETIQUETES

A Etiquer trobaràs professionals amb una àmplia experiència en la indústria gràfica. Et podem assessorar i desenvolupar qualsevol treball des del disseny fins a l'elecció del material que millor s'adpate a les necessitats del teu producte.

IMPRESSIÓ FLEXOGRÀFICA

Disposem de màquines flexogràfiques de 6 i 8 colors, tipogràfica de 6 colors i finalitzadors-repassadors i disposem d’acabats com troquelat, estampació en fred, i en calent, laminació i, a més a més, estem oberts a incorporar qualsevol d’altres que ens puguin suggerir els nostres cada dia més nombrosos clients.

IMPRESSIÓ DIGITAL

Adquirida com a complement de les altres màquines, ens permet complir amb més rapidesa els plaços d’entrega i ampliar el ventall en la demanda de tirades curtes. És ideal per a sèries curtes o presèries, no calen clixés ni encunys, admet qualsevol tipus de troquellat i llaminat, pot imprimir sobre qualsevol suport i ens permet reimprimir en ribbon.